VHDL : programming by example
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0071400702

Ký hiệu phân loại: 621.39 Computer engineering

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill , 2002, 4th ed.

Mô tả vật lý: xvii, 476 p. : , ill. ; , 25 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).

Ngôn ngữ:


VHDL (Computer hardware description language)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH