Fluids and electrolytes demystified [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joyce Young Johnson, Edward Lyons, Bennita W Vaughans

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071595651

Ký hiệu phân loại: 616.3 Diseases of digestive system

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical, 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67415

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH