Planet Mars : story of another world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Franc Costard, François Forget, Ph Lognonné

Ngôn ngữ: eng ; fre

ISBN-10: 0387489258

ISBN-13: 978-0387489254

Ký hiệu phân loại: 523.43 Mars

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Chichester, UK : Springer ; In association with Praxis Pub., 2007

Mô tả vật lý: x, 229 p. : , col. ill. ; , 2

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 67463

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH