Microsoft SharePoint 2010 plain & simple : learn the simplest ways to get things done with Microsoft SharePoint 2010

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris Beckett, Johnathan Lightfoot

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735642281

Ký hiệu phân loại: 004.682 Intranets

Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Farnham : Microsoft ; O'Reilly [distributor], 2010

Mô tả vật lý: xi, 241 p. : , col. ill. ; , 19 x 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67482

Provides information on using SharePoint 2010, discussing such topics as organizing and managing information, working with documents, using SharePoint with Office 2010, collaborating with blogs, maintaining security, using personal sites and social networking, and searching for information.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH