Tucci and Usmani's the business of photography

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Damon Tucci

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1584289975

Ký hiệu phân loại: 770.688 Photography, photographs, computer art

Thông tin xuất bản: Buffalo, NY : Amherst Media, Inc., 2010.

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 67491

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH