Introduction to private security

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kären M Hess

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0534632045

Ký hiệu phân loại: 363.289 Private detective and police services

Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Cengage Learning, 2008

Mô tả vật lý: xxiv, 547 p. : , ill. ; , 26

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 67507

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH