What did we use before toilet paper? : 200 curious questions and intriguing answers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew Thompson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1569758144

Ký hiệu phân loại: 032.02 *General encyclopedic works in English

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Ulysses Press, 2010.

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67521

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH