Studio portrait photography of children and babies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marilyn Sholin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1584282129

Ký hiệu phân loại: 778.92 Specific fields and special kinds of photography; cinematography and video production; related activities

Thông tin xuất bản: Buffalo, NY : Amherst Media, Inc., 2007

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 67522

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH