Algebra demystified [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rhonda Huettenmueller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071412107

Ký hiệu phân loại: 512 Algebra

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2003

Mô tả vật lý: xi, 441 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 67571

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH