Advanced DBA certification guide and reference for DB2 Universal Database v8 for Linux, UNIX, and Windows

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0130463884

Ký hiệu phân loại: 005.75

Thông tin xuất bản: N.J :Prentice - Hall, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 767 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


Chapter 1. Data Storage Chapter 2. Data Manipulation Chapter 3. Database Availability Chapter 4. Database Security Chapter 5. Multi-Dimensional Clustering Chapter 6. The DB2 Optimizer Chapter 7. Federated Database Access Chapter 8. Performance Tuning Chapter 9. Database Communications Chapter 10. Performance Tuning Examples Appendix A. Useful DB2 Commands Appendix B. parseSQL.pl Appendix C. exfmtDIF.pl Appendix D. Comparing Index Advisor Recommended Indexes with Existing Indexes Appendix E. Configuration Parameters That Can Be Changed Online Appendix F. Explain Tools Appendix G. Starting and Stopping a DB2 Instance Appendix H. LDAP Integration in DB2 UDB Using Microsoft Active Directory Appendix I. Tuning DB2 UDB in the IBM LDAP Environment Appendix J. DB2 Support Information Appendix K. DB2 Connect Implementation Appendix L. Sample Questions Appendix M. Answers to Sample Questions.

Dữ liệu điện tử, Xử lý -- Chứng nhận, IBM, Cơ sở dữ liệu -- Thi cử -- Hướng dẫn học,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn