Calculus of a single variable : early transcendental functions
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  053873552X

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Australia ; United States :Brooks/Cole, Cengage Learning, 2011, 5th ed.

Mô tả vật lý: xx, 762, 156 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH