Những vấn đề thi pháp văn học dân gian

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Xuân Đức

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6046400455

Ký hiệu phân loại: 398.209597 Folk literature

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên, 2011

Mô tả vật lý: 298tr. ; , 21cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 68706

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 398.209
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH