Hướng dẫn thực hành kinh doanh xuất nhập khẩu tại Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 382.09

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 391 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Chương I Cách thức xin phép kinh doanh. Phần 1 Cách thức xin phép kinh doanh xuất nhập khẩu/ Phần 2 Xin giấy phép chuyến nhập khẩu/ Phần 3 Những qui chế về cấm xuất nhập khẩu và quản lý hạn ngạch xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Chương II Giới thiệu các điều kiện thương mại quốt tế cơ bản FOB vàCIF. Chương III Cách thức viết thư thương mại. Chương IV Nghiên cứu thị trường và lập phương án kinh doanh xuất nhập khẩu. Chương V Hợp đồng kinh doanh XNK. Phần 1 Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế/ Phần 2 Một số văn bản quan trọng làm cơ sở pháp lý cho việc soạn thảo,ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế/ Phần 3 Một số hợp đồng thực tế. Chương VI Thanh toán quốc tế/ Phần 1 Những hiểu biết cơ bản về thanh toán quốc tế/ Phần 2 Giới thiệu các phương thức thanh toán quốc tế và cách vận dụng. ChươngVII Bảo hiểm hàng hoá XNK / Phần 1 Giới thiệu chung về bảo hiểm hàng hóa XNK/ Phần 2 Giới thiệu về tổng công ty bảo hiểm Việt Nam và công ty bảo hiểm TPHCM / Phần 3 Cách thức mua bảo hiểm cho hàng hóa XNK/Phần 4 Thủø tục đòi bồi thường hàng hóa . Chương VIII Một số vấn đề cơ bản về vận chuyển và giao nhận hàng hóa XNK/ Phần 1 Vận chuyển hàng hóa XNK/ Phần 2 Giao nhận hàng hóa/ Phần 3 Vận chuyển giao nhận hàng bằng CONTAINER. Chương IX Thủ tục hải quan. Chươnh X Các chứng từ thường sử dụng trong kinh doanh XNK..

Xuất khẩu thủy sản ; Chiến lược ; Việt Nam;

DÃY KỆ
11E
Thư viện AB
4G
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 382.09
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 9
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH