Principles of foundation engineering

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Braja M Das

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0495668109

ISBN-13: 978-0495668107

Ký hiệu phân loại: 624.15 Foundation engineering and engineering geology

Thông tin xuất bản: Mason, OH : Cengage, 2010.

Mô tả vật lý: p

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 68811

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH