Principles of foundation engineering
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Braja M, Das, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0495668109


Thông tin xuất bản: Mason, OH :Cengage, 2010., 7th Ed.

Mô tả vật lý: p

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH