Dynamics of structures
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0923907505

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: Berkeley :Computers and Structures, 2003, 3th ed. (rev.)

Mô tả vật lý: xxii, 739 p. : , bil., gràf. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Structural dynamics.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH