Building code requirements for structural concrete (ACI 318-11) and commentary
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  087031744X


Thông tin xuất bản: Farmington Hills, MI :American Concrete Institute, 2011,

Mô tả vật lý: 503 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Concrete construction -- Standards ; United States.; Reinforced concrete -- Standards ; United States.; Reinforced concrete construction -- Standards ; United States.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH