Geotechnical earthquake engineering
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ikuo Towhata, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  3540357823


Thông tin xuất bản: Berlin :Springer, 2008,

Mô tả vật lý: xx, 684 p. : , ill. (some col.) ; , 30 cm.

Ngôn ngữ:


Earthquake engineering.-- Soil dynamics.-- Soil mechanics.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH