Soil-foundation-structure Interaction : selected papers from the International Workshop on Soil-Structure Interaction (SFSI 09), Auckland, New Zealand, 26-27 November 2009
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0415600405


Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC Press, 2010,

Mô tả vật lý: xv, 241 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Soil-structure interaction -- Congresses.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH