Vibration of buildings to wind and earthquake loads
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: T, Balendra, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0387198334

Ký hiệu phân loại: 693.85 Shock-resistant construction

Thông tin xuất bản: London ; New York :Springer-Verlag, 1993.,

Mô tả vật lý: x, 149 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Earthquake resistant design.-- Wind resistant design.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH