Advanced reinforced concrete design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  812032787X


Thông tin xuất bản: New Delhi :Prentice-Hall of India, 2005, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxvi, 534 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Reinforced concrete construction.-- Structural design.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH