Fundamentals of earthquake engineering [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Luigi Di Sarno, Amr S Elnashai

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470024836

Ký hiệu phân loại: 624.1762 Structural engineering and underground construction

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. : J. Wiley, 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 68848

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH