Fundamentals of earthquake engineering [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780470024836


Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. :J. Wiley, 2008,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Earthquake engineering.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH