Design of modern highrise reinforced concrete structures
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1860942393


Thông tin xuất bản: London : Singapore ; River Edge, NJ :Imperial College Press ; Distributed by World Scientific, 2001,

Mô tả vật lý: xviii, 442 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


New RC Project.-- Earthquake resistant design -- Japan.; Reinforced concrete construction -- Japan.; Tall buildings -- Japan.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH