Reinforced concrete : mechanics and design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0132176521


Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. :PEARSON PRENTICE HALL, 2012, 6th ed.

Mô tả vật lý: xviii, 1157 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Reinforced concrete construction.-- Reinforced concrete.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH