Luật tục trong xã hội Chăm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sử Thị Gia Trang, Sử Văn Ngọc

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6046400455

Ký hiệu phân loại: 390.09597 Customs, etiquette, folklore

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên, 2012

Mô tả vật lý: 280tr. ; , 21cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 68863

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 390.095
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH