Dyông Dư Howamon Bahnar

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Quang Tuệ, Trần Phong, Văn Công Hùng, Vũ Ngọc Bình

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6049280122

Ký hiệu phân loại: 398.209597 Folk literature

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại, 2012

Mô tả vật lý: 497tr. ; , 21cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 68865

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 398.209
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH