Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà vùng bão lụt
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: K J Macks, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624 Civil engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 160 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Phần I Thu thập thực tế. 1 Giới thiệu. 2 Gió bão và những vùng chịu ảnh hưởng:Thế nào là một cơn bão,các sự kiện gió bão lớn ,những vùng chịu ảnh hưởng của gió bão. 3 Những thiệt hại do bão gây ra: Mô tả khái quát, nèt chung so với các loại thiên tai khác, trường hợp nghiên cứu- BANGLADESH, mặt bằng trường học an toàn ở Bangladesh. 4 Các dạng trường học trong vùng gió bão:Sự khác nhau,tường sàn và mái, các hệ kết cấu công trình truyền thống,hệ thống cấu kiện đúc sẵn ,Những nguyên tắc thiết kế của Unesco, bảng các dạng công trình điển hình. 5 Giới thiệu về trọng tải gió: Bìng luận chung, tải trọng gió, bình luận tóm tắt về tác động của lực gió, qui trình xác định tải trọng gió, hiệu ứng cánh máy bay, chuyển đổi tốc độ gió, tải trọng gió, các sơ đồ về tác động của gió, sự trống trải của hiện trường các dạng địa hình, tải trọng gió thiết kế, các bản tải trọng gió của Anh, tải trọng gió tác động lên nhà, tiêu chuẩn tải trọng gió của Anh, các vùng chịu tải trọng gió, khả năng của các mối liên kết. 6 Trình tự các việc cần là sau khi tai họa xẩy ra: Đánh giá ,tổng hợp duy tu công trình hiện có, mẩu tờ khảo sát thanh tra, bảo dưỡng. Phần II Giải quyết vấn đề 7 Các yếu tố ảnh hưởng đến ngôi nha. 8 Ví dụ tính toán lớp học mẫu,:Thanh tải trọng gió- ví dụ cho trường học. 9 Sửa chữa và phục hồi: Giải pháp chung ,các biện pháp thực tiễn, phương pháp thiết kế, thi công tường và hệ thống giằng từ trên xuống, mái và các mối liên kết, giằng và các tấm màng chắn. 10 Các trường hợp nghiên cứu phục hồi: Tổng quan về các trường hợp. 11 Trách nhiệm và các kết luận: Đóng góp của UNESCO, việc nghiên cứu truyền bá và giáo dục, những giải pháp đơn giản. những người có liên quan ,các kỹ thuật truyền thống, tổng kết , danh mục kiễm tra các chỉ dẩn thiết kế, danh mục kiểm tra trường học của thanh tra viên..

Kỹ thuật xây dựng-- Kỹ thuật xây dựng (Nhà vùng bão lụt)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH