Thiết kế nhà ở xã hội Chí Linh A phường thắng nhất TP Vũng Tàu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Việt Tuấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 69002

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH