Effective XML :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0321150406

Ký hiệu phân loại: 005.72

Thông tin xuất bản: Boston :Addison Wesley, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 336 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


XML (Ngôn ngữ đánh dấu văn bản),

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn