Building Microsoft ASP.net applications for mobile devices
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  073561914X

Ký hiệu phân loại: 621 Applied physics

Thông tin xuất bản: Redmond :Microsoft, 2003, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 693 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:

ID: 6933
Hệ thống viễn thông vô tuyến
  - Internet
     Lập trình
  - Microsoft .NET Framework
  - Trang web động
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH