Exploring IBM e-business software : become an instant insider on IBM's Internet business tools

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Young Casey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1931644004

Ký hiệu phân loại: 005.365 Programs for specific computers

Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum, 2003

Mô tả vật lý: 336 tr. ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 6942

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH