Five-star basketball presents my favorite moves :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  1930546599

Ký hiệu phân loại: 796.3238

Thông tin xuất bản: Terre Haute, IN :Wish Pub., 2003,

Mô tả vật lý: vii, 129 p. : , ill. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Basketball for women.;

DÃY KỆ
31A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
14A
*Ký hiệu xếp giá:  796.323
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn