Wildlife-habitat relationships : concepts and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R. William Mannan, Bruce G Marcot, Michael L Morrison

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1597260940 (cloth : alk. paper)

ISBN: 1597260959 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9781597260947 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9781597260954 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 591.7 Animal ecology, animals characteristic of specific environments

Thông tin xuất bản: Washington : Island Press, 2006

Mô tả vật lý: xxv, 493 p. : , ill., maps ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 69442

Includes bibliographical references and indexes.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 591.700
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH