Ecosystems and human well-being : scenarios : findings of the Scenarios Working Group, Millennium Ecosystem Assessment. Volume 2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen R Carpenter

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1559633905 (alk. paper)

ISBN: 1559633913 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9781559633901 (alk. paper)

ISBN: 9781559633918 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 333.95 Biological resources

Thông tin xuất bản: Washington, DC : Island Press, 2005

Mô tả vật lý: xxv, 560 p. : , ill. (some col.), maps (some col.) ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 69451

Includes bibliographical references and index.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 333.950
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH