Psychological science
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0393929620

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York :W. W. Norton & Co., 2007, 2nd Canadian ed.

Mô tả vật lý: xlvii, 707, [ 91] p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology -- Textbooks.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Thư viện AB
2K
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 150.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH