Fundamentals of human resource management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  007110707X (IE)


Thông tin xuất bản: New York, NY :McGraw-Hill/Irwin, 2007, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxix, 594 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Personnel management. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH