Lives per gallon : the true cost of our oil addiction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Terry Tamminen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1597265065

Ký hiệu phân loại: 333.8232 Subsurface resources

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Island Press/Shearwater Books, 2009

Mô tả vật lý: xxiv, 263 tr. ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 69543

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 333.823
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH