Principles of environmental science : Inquiry and applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0072823399

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill/Higher Education, 2006, 3rd ed

Mô tả vật lý: xviii, 428 p. , ill. , 28 cm

Ngôn ngữ:

ID: 69562
1. Environmental sciences.
  - Khoa học môi trường
  - Bộ TK TVQG ; Khoa học môi trường
  - Bộ TK TVQG ; Ứng dụng-1. Environmental sciences.
  - Khoa học môi trường
  - Bộ TK TVQG
2. Khoa học môi trường
  - Bộ TK TVQG
3. Ứng dụng-
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH