Annual editions Environment 08/09

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zachary Shar

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0073515489

Ký hiệu phân loại: 658.05 Data processing Computer applications

Thông tin xuất bản: Boston : McGraw - Hill, 2009

Mô tả vật lý: 239tr ; , 28cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 69579

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.050
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH