Ordeal by fire Vol.1- The coming of war

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James M McPherson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0072317361

ISBN-13: 978-0072320640

Ký hiệu phân loại: 973.7 Administration of Abraham Lincoln, 1861-1865 Civil War

Thông tin xuất bản: Boston, ... McGraw-Hill 2001

Mô tả vật lý: xvi, 158, [38] p. , fig., m. , 24 cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 69592

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 973.700
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH