Earth rising : American environmentalism in the 21st century
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1559635843

Ký hiệu phân loại: 363.700973 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Washington :Island Press, 2000,

Mô tả vật lý: xiv, 224 p. , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 69594
1. Environmentalism
  - United States. ; Bộ TKTVQG ; Chính sách
  - Bộ TKTVQG ; Môi trường
  - Bộ TKTVQG ; Mỹ-1. Environmentalism
  - United States.
2. Bộ TKTVQG
3. Chính sách
  - Bộ TKTVQG
4. Môi trường
  - Bộ TKTVQG
5. Mỹ-
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH