Kinh tế học vĩ mô : Dùng trong các trường ĐH , Cao Đẳng khối kinh tế
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 339 Macroeconomics and related topics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 228 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương I Đại cương về kinh tế học. Chương II Khái quát về kinh tế vĩ mô. Chương III Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân. Chương IV Tổng cầu và chính sách tài khóa. Chương V Tiền tệ và chính sách tiền tệ. Chương VI Tổng cung và các chu kỳ kinh doanh. ChươnhVII Thất nghiệp và lạm pháp. Chương VIII Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở..

Kinh tế học vĩ mô-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 11
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9B
Sai Gon Campus
4A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 339.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH