Calculus for business, economics, and the social and life sciences
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0073051918

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill, 2007, 9th

Mô tả vật lý: 758p. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 515.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH