Introduction to Psychology Practice Tests
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0072296941

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill, 1999,

Mô tả vật lý: 95p. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Psychology -- Examination, question

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 150.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH