Kỹ thuật điện cao áp : bài tập

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hồ Văn Nhật Chương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.31913 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2003

Mô tả vật lý: 274 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 69762

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.319
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH