Kinh tế vĩ mô : Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 339 Macroeconomics and related topics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 1998, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 274 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Kinh tế học vĩ mô-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
9B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 339.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH