A networking approach to grid computing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Daniel Minoli, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0471687561

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley, 2005,

Mô tả vật lý: xvii, 377 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 69907
Computational grids (Computer systems)
  - Computer networks.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH