Hack Proofing Your Web Applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1928994318

Ký hiệu phân loại: 005.8

Thông tin xuất bản: [kđ] :Syngress, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 608 tr. ;

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


Web site -- Bảo vệ,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn