Troubleshooting remote access networks

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Plamen Nedeltchev

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1587050765

Ký hiệu phân loại: 004.6 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Press , 2003

Mô tả vật lý: xxxii, 864 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 69971

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH