Dark sky, dark matter

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. M Overduin, Paul S Wesson

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 523.1126 The universe, galaxies, quasars

Thông tin xuất bản: Bristol : Institute of Physics, 2003

Mô tả vật lý: x, 216 p. : , ill., port. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70006

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH