Handbook of cognition and emotion

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tim Dalgleish, Michael J Power

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 153 Conscious mental processes and intelligence

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; New York : Wiley, 1999.

Mô tả vật lý: xxi, 843 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 70034

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH